Hủy

Toyota classics Tin tức

Đêm nhạc cổ điển Toyota 2016

Đêm nhạc cổ điển Toyota 2016

Đêm nhạc Cổ điển Toyota 2016 có sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng Baltic Neopolis - một trong những dàn nhạc độc đáo bậc nhất của Ba Lan.

XOR, XOR Việt Nam