Hủy

Toyota Tin tức

Thế giới ngày càng chán ô tô Nhật?

Thế giới ngày càng chán ô tô Nhật?

Ngành công nghiệp ô tô đang trải qua sự chuyển đổi lớn nhất trong cả một thế hệ, những thương hiệu đình đảm Nhật Bản dường như đang tụt lại phía sau.

Người Tiên Phong