Hủy

Trà dư tửu hậu Tin tức

Khi sếp ngân hàng đi... khách

Khi sếp ngân hàng đi... khách

Dịp 2/9 vừa rồi, bên bàn trà dư tửu hậu, tổng giám đốc một ngân hàng thương mại lớn vui miệng chợt kể chuyện mấy hôm rồi, bản thân ông và nhiều lãnh đạo khác của ngân hàng túi bụi bận chăm sóc khách hàng.