Hủy

Tra Tin tức

  • 12/08/2023 - 10:30

    Gong Cha & cú nhảy 10.000 cửa hàng

    Vào thời điểm kinh tế toàn cầu có nguy cơ suy thoái, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, Gong Cha vẫn đặt mục tiêu 10.000 cửa hàng vào năm 2030.