Hủy

Trach nhiem Tin tức

 • 05/02/2021 - 08:00

  Đòn bẩy CSR/CSV

  Chiến lược vừa phát triển kinh doanh, vừa phát triển xã hội sẽ tạo ra một định hướng tốt đẹp và bền vững cho tương lai.
 • 27/01/2021 - 08:00

  Cho đi là còn mãi

  SCC tâm niệm, mỗi người cần có trách nhiệm với nhau, với xã hội và với cả môi trường sống.
 • 01/05/2018 - 23:15

  Con số Dunbar thần kỳ

  Trong thế giới các tập đoàn, người ta thường cho rằng quy mô càng lớn càng tốt, nhưng có lẽ điều này không phải lúc nào cũng đúng.