Hủy

Trái phiếu công trình Tin tức

Tham vọng của FECON

Tham vọng của FECON

Chọn lĩnh vực đặc thù là nền móng và công trình ngầm, FECON nhanh chóng trở thành doanh nghiệp uy tín trong ngành xây dựng dù còn khá non trẻ.

  • 09/01/2013 - 11:49

    Huy động trái phiếu địa phương và bài học từ Trung Quốc

    “Làn sóng” phát hành trái phiếu địa phương như cứu cánh để “bồi lấp” các khoảng bội chi, bất chấp các cảnh báo của nhiều chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước bởi khi các địa phương ồ ạt phát hành trái phiếu mà không có khả năng trả thì “con nợ” không ai khác là Chính phủ.