Hủy

Trái phiếu doanh nghiệp Tin tức

  • 20/03/2023 - 11:21

    Quản trị “vay nợ quá đà”

    Điều gì đã khiến cho các công ty bất động sản rơi vào cảnh thiếu vốn, khất nợ, thậm chí là mất khả năng thanh toán và đối diện với phá sản?
  • 20/03/2023 - 07:30

    Quản trị “vay nợ quá đà”

    Điều gì đã khiến cho các công ty bất động sản rơi vào cảnh thiếu vốn, khất nợ, thậm chí là mất khả năng thanh toán và đối diện với phá sản?
Người Tiên Phong