Hủy

Trái phiếu Venezuela Tin tức

Venezuela chính thức vỡ nợ

Venezuela chính thức vỡ nợ

Venezuela đã vỡ nợ sau khi không thanh toán được khoản tiền đáo hạn của khoản nợ trái phiếu 60 tỷ USD, cơ quan xếp hạng Standard & Poor's (S&P) cho hay.

Người Tiên Phong