Hủy

Trâm anh Tin tức

Kẻ tầm xương

Kẻ tầm xương

Trong căn hộ của mình, designer Nguyễn Quốc Phục từng liên tục lột da, lọc thịt các con vật chết để được những bộ xương thú tinh xảo, độc đáo.