Hủy

Trạm vũ trụ quốc tế Tin tức

  • 15/11/2012 - 07:54

    Nga mất liên lạc với trạm vũ trụ ISS

    Nga mất khả năng gửi lệnh đến hầu hết các vệ tinh của mình cùng các phần trên trạm vũ trụ quốc tế (ISS) do sự cố hỏng cáp điện gần Matxcơva.