Hủy

Trần Bảo Ngọc Tin tức

Lừ đừ như đường sắt

Lừ đừ như đường sắt

Đường sắt không có sự cạnh tranh nên ngày một kém chất lượng, mất dần thị phần là tất yếu.