Hủy

Trần duy đông Tin tức

Đã đến lúc gõ cửa Cuba

Đã đến lúc gõ cửa Cuba

Daonh nghiệp Việt có thể biến Cuba thành điểm sản xuất hàng để xuất khẩu vào Mỹ và các thị trường lân cận.