Hủy

Trần Thanh Sơn Tin tức

Cổ đông lớn thoái 9,55% vốn TET

Cổ đông lớn thoái 9,55% vốn TET

Giao dịch thực hiện trong ngày 28/11/2014. Trong khi đó, cùng ngày, cổ đông lớn Trần Thanh Sơn đã mua cùng lượng cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 13,15%.

XOR, XOR Việt Nam