Hủy

Trần Thị Vân Loan Tin tức

Tại sao hàng Việt khó vào Wal-Mart?

Tại sao hàng Việt khó vào Wal-Mart?

Đưa sản phẩm vào Wal-Mart không được nhiều lợi nhuận, nhưng đổi lại có thể mở được cánh cửa bước vào thị trường Mỹ và các thị trường khó tính khác.