Hủy

Trân trọng Tin tức

  • 06/06/2014 - 08:34

    Dịch vụ ngân hàng sắp bùng nổ

    Chỉ mới 20% trong số 90 triệu dân có tài khoản thẻ tại ngân hàng, do đó Việt Nam là thị trường tiềm năng cho các ngân hàng.