Hủy

Trần Vương Thạch Tin tức

Nhạc cổ điển: Lối đi hẹp

Nhạc cổ điển: Lối đi hẹp

Khán giả lớn tuổi ngày một ít đi, còn với lớp khán giả trẻ, cánh cửa cho nền âm nhạc cổ điển dường như vẫn còn thu hẹp.

XOR, XOR Việt Nam