Hủy

Trần Xuân Giá Tin tức

Bất thường trong thống kê kinh tế Việt Nam

Bất thường trong thống kê kinh tế Việt Nam

Các chuyên gia cho rằng nếu cứ "nặn" số liệu cho đẹp, nhà điều hành không thể biết thể trạng kinh tế đang ốm tới đâu và sẽ không thể cứu chữa khi bệnh trở nên di căn, bộc lộ ra ngoài.