Hủy

Trẻ nhỏ Tin tức

  • 25/05/2013 - 14:38

    Cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ

    Bộ Y tế đề xuất nghiêm cấm quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ đến 24 tháng tuổi; thức ăn bổ sung cho trẻ đến 6 tháng tuổi.
XOR, XOR Việt Nam