Hủy

Trên khỉ Tin tức

Đô thị tránh nóng

Đô thị tránh nóng

Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong 500 năm. Đó cũng là tình cảnh mà các đô thị trên toàn cầu đang và sẽ phải đối mặt.