Hủy

Tri su Tin tức

Tuyển đúng dùng hay

Tuyển đúng dùng hay

Nghệ thuật quản trị nhân sự mà bạn có thể ứng dụng vào bất cứ ngành nghề nào.

  • 12/10/2017 - 09:01

    Nhân viên giỏi nhờ chỉ số EQ

    Không giống như tính cách, vốn đã khắc sâu trong xương tủy, một người có thể thay đổi và cải thiện chỉ số EQ của mình.
  • 11/10/2016 - 12:30

    12 bài học kinh doanh từ Tony Robbins

    Chiều cao 2m của Tony hẳn khiến nhiều người choáng ngợp nhưng những gì ông đạt được trong sự nghiệp của mình còn khiến cho mọi người phải kính phục hơn.