Hủy

Tri tue Tin tức

Công nghệ xoa dịu nỗi buồn

Công nghệ xoa dịu nỗi buồn

Công nghệ không chỉ kết nối người với người mà còn nhắm đến tạo ra sự kết nối đặc biệt với người đã khuất.

  • 11/10/2022 - 19:30

    Big Data vạn năng

    Đại dịch đã thúc đẩy sự chuyển hướng sang dữ liệu mới và phân tích nhanh, biến nơi đây trở thành một cuộc chiến mới của doanh nghiệp.
Người Tiên Phong