Hủy

Tri tue Tin tức

  • 28/05/2021 - 15:02

    Cạnh tranh trong thời đại AI

    Trí tuệ nhân tạo (AI) được xem như bộ não trung tâm của tổ chức, định hình cũng như định nghĩa lại toàn bộ hệ thống.