Hủy

Tribeco Tin tức

Bibica có thể sẽ giống Tribeco

Bibica có thể sẽ giống Tribeco

Công ty Đường Mặt Trời, trước là Công ty Bất động sản SSI, đã thông báo tăng sở hữu tại Bibica .BCC lên mức 17,5% từ ngày 21.2 vừa qua.

  • 01/08/2012 - 10:52

    Vì sao Tribeco muốn giải thể?

    Công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn (Tribeco) mới đây công bố sẽ tiến hành Đại hội cổ đông để giải thể công ty.
  • 30/07/2012 - 09:57

    Tribeco dự kiến giải thể công ty

    Tribeco sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 24/8 với mục đích đề xuất giải thể công ty và một số nội dung khác.