Hủy

Trích lập Tin tức

  • 29/12/2014 - 08:12

    Xấu như... dự phòng nợ xấu

    Theo thông lệ, trích lập dự phòng rủi ro trên nợ xấu (LLR) ngân hàng an toàn phải là trên 100%, nhưng đa số ngân hàng Việt Nam chưa đạt một nửa.