Hủy

Triển lãm Tin tức

Thưởng lãm sách đặc biệt

Thưởng lãm sách đặc biệt

Lần thứ hai, Đông A tổ chức triển lãm nhằm giới thiệu các ấn bản sách được chế tác với nhiều công đoạn thủ công có kỹ thuật cao.

  • 15/09/2023 - 15:04

    Khám phá những tầng bậc của mùi hương

    Olfactory Odyssey: Beyond Perfume, triển lãm mùi hương kết hợp cùng 31 bức tranh, mang đến cho người thưởng lãm những khám phá về các tầng bậc của mùi hương.