Hủy

Triệu tập Đại hội cổ đông Tin tức

  • 12/03/2014 - 10:55

    5.000 cổ đông PVL… “vô chủ”!

    Công ty hết tiền và chẳng còn người nào lãnh đạo, nên cổ đông lớn PVC sẽ đứng ra tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông cho PVL
  • 01/08/2012 - 11:32

    Sau hủy niêm yết, VKP mất tích

    VKP chưa làm thủ tục triệu tập Đại hội cổ đông. Ngoài ra, trang thông tin điện tử của VKP không còn dữ liệu, số điện thoại không hoạt động.