Hủy

Trồng cà phê Tin tức

  • 07/07/2014 - 10:43

    Đốn cao su, ồ ạt trồng tiêu

    Cao su, cà phê đang khó khăn về giá và thị trường, trong khi hồ tiêu lại được giá nên nhiều địa phương đang diễn ra tình trạng trồng tiêu tự phát.
  • 18/05/2014 - 22:15

    Cà phê ảo áp đảo cà phê thật

    Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong quá trình giao dịch cà phê trên sàn chứng tỏ sự biến ảo khôn lường bởi thị trường quá nhạy cảm.
Người Tiên Phong