Hủy

Trung cong Tin tức

  • 10/06/2024 - 16:49

    Kim cương "thua thế" đá nhân tạo

    "Kim cương là vĩnh cửu", nhưng có lẽ không còn đúng với ngày càng nhiều người tiêu dùng quay lưng với kim cương để lựa chọn đá nhân tạo.