Hủy

Trung my Tin tức

  • 04/07/2024 - 15:25

    Mỹ đang thiếu điện trầm trọng

    Mỹ đang phải đối mặt với nhu cầu điện tăng đột biến từ các trung tâm dữ liệu và quá trình điện khí hóa nền kinh tế.
XOR, XOR Việt Nam