Hủy

Trung Nguyên Legend Tin tức

  • 02/04/2019 - 15:14

    Đồ uống không nhựa

    Từ hành động ở các cửa hàng đơn lẻ, việc sử dụng ống hút cỏ bàng, tre hay inox, giờ đây, các chuỗi cửa hàng lớn đã vào cuộc.
  • 11/05/2016 - 08:30

    Khi Trung Nguyên "tách" quyền

    Trong 4 mảng chính của thị trường cà phê, ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ thể hiện quyền lực “vua cà phê” như thế nào trong thời gian tới?