Hủy

Trung quốc sản xuất thép ở Asean Tin tức

Trung Quốc đưa các lò thép sang ASEAN

Trung Quốc đưa các lò thép sang ASEAN

Trong vòng 4 năm qua, các công ty thép Trung Quốc đã “đóng góp” tới 32 triệu tấn công suất thép trong các dự án thép mới ở Indonesia và Malaysia.