Hủy

Trung Quốc triển khai giàn khoan nước sâu thứ hai ở Biển Đông Tin tức