Hủy

Trung tâm dữ liệu Tin tức

"Cao tốc" cho nền kinh tế số

Các trung tâm dữ liệu - loại tài sản hạ tầng có tính xương sống cho nền kinh tế - đang lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư.

  • 21/07/2014 - 15:36

    ABBANK khai trương Trung tâm Dữ liệu mới

    Trung tâm được thiết kế tổng thể, xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất về Trung tâm Dữ liệu tại Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế TIA942 – Tier 3.
  • 17/07/2013 - 13:13

    K Street – Điểm nóng nhất ở phố Wall

    Tất cả những dữ liệu kinh tế được tạo ra trong phạm vi chỉ vài dặm vuông nhưng có thể ngay lập tức ảnh hưởng đến các thị trường trên toàn cầu.
Người Tiên Phong