Hủy

Trung tâm thương mại Tin tức

"Tạm biệt" Big C

Sau 22 năm, thương hiệu Big C tại Việt Nam đã chính thức phải đổi tên.