Hủy

Trước tết Tin tức

  • 20/02/2013 - 09:32

    CPI tháng 2 tăng từ 1,3-1,4%

    Theo báo cáo của các Bộ, ngành lên Thủ tướng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng từ 1,3 - 1,4%, thấp hơn dự báo trước đó.