Hủy

Trưởng phòng kế toán Tin tức

  • 03/01/2013 - 17:13

    VPBank thay đổi kế toán trưởng

    Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán được bổ nhiệm giữ chức kế toán trưởng kể từ ngày 28/12/2012.