Hủy

Truyền hình cáp Việt Nam Tin tức

  • 06/03/2013 - 16:10

    CMC Telecom cung cấp Internet trên mạng cáp VTV

    Theo thỏa thuận, thời gian triển khai dự án hợp tác giữa hai bên là trên 6 năm, với doanh thu dự kiến là 1.000 tỷ đồng và có khoảng 200.000 thuê bao sử dụng dịch vụ.