Hủy

TS Nguyễn Đắc Hưng Tin tức

Lạc quan thận trọng

Lạc quan thận trọng

Các doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức kinh tế nhìn nhận thị trường tài chính năm 2013 dù có sáng lên nhưng vẫn ngổn ngang khó khăn.