Hủy

Tư duy mục tiêu Tin tức

Mục tiêu hoàn thiện

Mục tiêu hoàn thiện

Cuốn sách chứa đựng lý thuyết về các điểm hạn chế đã làm thay đổi tư duy của những doanh nhân nổi tiếng.

Hãy quên mục tiêu đi!

Hãy quên mục tiêu đi!

2.000 năm trước, sách Hindu đã dạy "những ai chỉ hứng thú với thành quả của hành động thì sẽ khổ"...

Người Tiên Phong