Hủy

Tu hoa Tin tức

  • 11/12/2023 - 17:58

    Quản trị bằng văn hóa

    Thúc đẩy sự phát triển của một phương cách quản trị mới, vừa nhân văn, vừa hiệu quả.
  • 30/03/2023 - 07:30

    Sản xuất thông minh, quốc gia thông minh

    Áp lực đè nặng lên các nhà sản xuất khi đứng trước nguy cơ mất đi lợi thế cạnh tranh chiến lược. “Sản xuất thế hệ tiếp theo” sẽ là lời giải…