Hủy

Tùng bách Tin tức

Rừng bạch tùng than khóc

Rừng bạch tùng than khóc

Những cây bạch tùng hàng trăm năm bị đốn hạ ở Lâm Đồng trong bối cảnh lũ lụt, sạt lở ngày càng nghiêm trọng do mất rừng phòng hộ.