Hủy

Tung he Tin tức

  • 13/12/2020 - 09:24

    Rừng bạch tùng than khóc

    Những cây bạch tùng hàng trăm năm bị đốn hạ ở Lâm Đồng trong bối cảnh lũ lụt, sạt lở ngày càng nghiêm trọng do mất rừng phòng hộ.