Hủy

Tuổi ta Tin tức

Đồ chơi cũng có lúc phải già đi

Đồ chơi cũng có lúc phải già đi

Nghệ sỹ Maura Condrick đã giới thiệu bộ ảnh Toy Story : The Later Years khi cho những nhân vật trong bộ đồ chơi kinh điển Barbie và Ken, GI Joe trở về đúng tuổi đời thực của nó.