Hủy

Tuong tuong Tin tức

  • 19/11/2023 - 14:30

    Khám phá tương lai kinh doanh 6.0

    Những công nghệ tinh hoa nhất của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang thay đổi cơ bản hoạt động kinh doanh và cách vận hành của nhiều doanh nghiệp.
  • 29/09/2023 - 16:32

    Bạn sẽ ở đâu vào năm 2050?

    Thời gian phong tỏa tại nhiều quốc gia trong giai đoạn COVID-19 đã chứng minh: phần lớn cuộc sống con người phụ thuộc vào tính di động (mobility).