Hủy

Tutankhamun Tin tức

Giải oan cho tranh cổ động

Giải oan cho tranh cổ động

Một bức poster tuyển quân chuyển tải mạnh mẽ thông điệp hay tư tưởng chính trị nhưng "yếu ớt" nếu nhìn ở góc độ nghệ thuật.