Hủy

Tvam Tin tức

Quỹ đầu tư thắng lớn

Quỹ đầu tư thắng lớn

Diễn biến khả quan của thị trường chứng khoán giúp không ít quỹ ghi nhận mức tăng trưởng vượt xa đà tăng của VN-Index.

  • 22/08/2017 - 15:30

    Khẩu vị riêng của TVAM

    Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, Quỹ TVGF1 của TVAM đạt mức tăng trưởng 38% so với mức tăng trưởng 16,8% của VN-Index.