Hủy

Tỷ lệ sỡ hữu Tin tức

CBRE: Tín hiệu tích cực trong dài hạn

CBRE: Tín hiệu tích cực trong dài hạn

Đôi lúc, điều chỉnh của thị trường là tín hiệu tích cực trong dài hạn, giữa lúc nguồn vốn ngoài Việt Nam tham gia hầu hết giao dịch chuyển nhượng lớn nhất

  • 09/03/2016 - 07:00

    Cẩn trọng nới room

    Nới room không đơn giản là gia tăng giới hạn sở hữu cho khối ngọai, mà còn nhiều vấn đề doanh nghiệp nên suy tính kỹ trước khi mở toang cánh cửa.
  • 26/01/2015 - 07:44

    Tin vắn chứng khoán ngày 26/1

    Tài khoản OCH tại OceanBank được mở phong tỏa; NSC dự kiến nâng sở hữu tại SSC lên 61,4%; REE mua thêm gần 385.000 cổ phiếu TBC...