Hủy

U20 Tin tức

Kinh doanh bóng đá: Thua mà không lỗ

Kinh doanh bóng đá: Thua mà không lỗ

Chuyện lời lỗ trong kinh doanh, nhất là với thể thao, khá khó đánh giá bởi có những giá trị vô hình mà doanh nghiệp có thể hưởng lợi lâu dài.