Hủy

Uber hà lan Tin tức

Hướng dẫn mới về thu thuế Uber

Hướng dẫn mới về thu thuế Uber

Cá nhân kinh doanh vận tải có ký kết hợp đồng với Uber Hà Lan phải nộp thuế theo tỉ lệ 3% đối với thuế GTGT, 1,5% đối với thuế TNCN