Hủy

Ứng phó Tin tức

 • 29/07/2021 - 12:25

  HDBank ứng phó với “3 tại chỗ”

  HDBank đã có những phương án dự phòng chống dịch nhằm bảo vệ an toàn khách hàng và nhân viên, nhất là thời điểm áp dụng "3 tại chỗ".
 • 15/07/2021 - 08:19

  Phép thử A.I trong y tế

  Ứng phó với COVID-19 mang tới động lực cho nhiều phát kiến, nhất là trí tuệ nhân tạo, xuất hiện trong lĩnh vực y khoa.
 • 10/11/2014 - 03:57

  Ứng phó với chuyển giá

  Đối với các doanh nghiệp FDI, chuyển giá được xem như một “đặc trưng” không chỉ riêng tại Việt Nam mà ở hầu hết tất cả các quốc gia.
Người Tiên Phong