Hủy

USD phá ngưỡng 115 yên Tin tức

USD duy trì đà tăng mạnh

USD duy trì đà tăng mạnh

Tâm lý giao dịch trên thị trường tiền tệ cải thiện hơn rất nhiều sau số liệu khả quan trên thị trường lao động Mỹ và quyết sách của ECB.